ECOMB: Ny order!
2012-06-29

"ECOMB: Nytt miljöprojekt i Frankrike

ECOMB har fått en ny order för en installation för att minska utsläppen av CO och NOx från en kol och biobränsleeldad panna i Frankrike. Ordervärdet är på ca 8 MSEK.

Anläggningen levererar fjärrvärme till Grenobles fjärrvärmenät och eldar en kombination av biobränsle och kol. Biobränsle används upptill ca 35MWth för att sedan kompletteras med stenkol när effektbehovet ökar.

Leveransen omfattar en komplett SNCR (Selective Non Catalytic Reduction)-anläggning, där urea-lösning kommer att injiceras i eldstaden för att sänka NOx-utsläppen. Lagringstankar, pumpstationer, rörinstallationer osv ingår vidare i leverensen.

För att klara en förbränningsoptimerad drift ingår även en installation av ett FGR system (Rökgasåterföring).

Projektet kommer att gå igång direkt och merparten av installationsarbetet beräknas ske efter sensommaren med driftsättning i november/december 2012.
Installationen har i vanlig ordning föregåtts av förstudier på pannan under förra året och vi visste att vi hade ett bra erbjudande till kunden. Ordern är återigen ett kvitto på våra mycket lyckade referensprojekt för koleldade pannor bland annat i Paris och på Reunion där vi under 2008-11 installerat Ecotube-systemet i tre kolpannor.

Projektet kommer att gå igång direkt och merparten av installationsarbetet beräknas ske efter sensommaren med driftsättning i november/december 2012."

 
« Tillbaka