ECOMB: Order från Kina och bidrag från Tillväxtverket!
2012-06-21

"ECOMB: Tillväxtverket bidrar till ECOMBs genombrott i Kina

ECOMB AB (publ) har fått ett positivt besked från Tillväxtverket om projektbidrag inom programmet DemoMiljö. Tillväxtverkets roll är att stärka regional utveckling och entreprenörskap i Sverige. Bidraget på 1,8 MSEK utgör det maximala projektstödet för ett projekt där ett Mini Ecotube-system skall installeras i en förbränningsanläggning i Kina. Kontraktet för hela projektet är värt ca 5,5 MSEK för ECOMB. Projektet kommer att starta omgående och beräknas vara slutfört under 2013.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hagström VD
ECOMB AB (publ)
Telefon: 08-55012550
E-post: ulf@ecomb.se

Kort om ECOMB AB (publ)
ECOMBs affärsidé är att sälja det patenterade Ecotube-systemet, som minskar utsläppen av kväveoxider (NOx), svaveloxider (SOx) och koloxid (CO) från pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn. Ecotube-systemet används i pannor som eldas med kol, avfall och biobränsle. Sedan starten har Ecotube-systemet installerats i ett trettiotal anläggningar. Ecotube-systemet har hittills sålts till kunder i USA, Frankrike, England, Holland och Sverige. ECOMB grundades 1992 och företaget är baserat i Södertälje." 
« Tillbaka