Consilium: Försäljningssiffror jan - maj
2012-06-15

"Nettoomsättningen för Consilium totalt ökade med 1 procent jämfört med föregående år och uppgick till 372,7 MSEK (368,8).

Orderingången ökade med 1 procent till 312,0 MSEK (309,0).
Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 31 maj 2012 till 464 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety minskade med 1
procent jämfört med föregående år. Orderingången minskade med 8 procent.
Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 20 procent jämfört med föregående år. Även orderingången är väsentligt
högre jämfört med föregående år."
 
« Tillbaka