Readsoft: Order
2012-06-01

"Stort raffinaderi- och vätskedistributionsföretag tecknar avtal med ReadSoft värt 3,2 MSEK för automatisk fakturahantering

ReadSoft North America har nått en överenskommelse med ett ledande internationellt företag som äger egna bränsle- och asfaltraffinaderier, samt som levererar pipeline- och lagringsanordningar till olje- och raffinaderisektorn. ReadSoft kommer att leverera en automatisk fakturahanteringslösning i en affär värd 3,2 MSEK. Affären undertecknades under andra kvartalet 2012.

Med verksamhet i sex länder insåg den börsnoterade kunden behovet av att öka besparingar och effektivitet genom att installera en automatisk fakturahanteringslösning för att rationalisera sin fakturahantering i deras affärssystem SAP. Efter en noggrann utvärdering av aktörerna på marknaden, valde kunden ReadSofts SAP-certifierade automatiska fakturahanteringslösning då ReadSofts lösning matchade bolagets viktiga lösningskriterier jämfört med konkurrerande lösningar. Företaget är nu rustat för effektiviseringar inom hela koncernen med hjälp av ReadSofts automatiska fakturahanteringslösning, samt med hjälp av flexibla desktop och mobila arbetsflöden för godkännande av fakturor – allt helt integrerat i kundens SAP-system.

-Företaget valde ReadSoft eftersom de insåg att vi kunde anpassa vår lösning för att på bästa sätt hjälpa dem att uppnå sina affärsmål, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft.
-Vi ser fram emot att spela en viktig roll i deras framgång genom att hjälpa dem att spara tid och pengar med sin fakturahanteringsinitiativ, avslutar Per Åkerberg.

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym."
 
« Tillbaka