Readsoft: Stororder!
2012-06-05

"Tysklands största privata hälso- och sjukvårdsförsäkringsbolag Debeka tecknar avtal värt 17,3 MSEK med ReadSoft

ReadSoft i Tyskland har tecknat ett av de största avtalen någonsin i ReadSofts historia med Debeka, Tysklands största privata hälso- och sjukvårdsförsäkringsbolag. ReadSoft kommer att leverera en automatisk indatalösning värd 17,3 MSEK. Affären består av licenser, support- och underhållsavtal samt produktrelaterade konsulttjänster och undertecknades under det andra kvartalet 2012.

Med över 2 miljoner medlemmar är Debeka det största privata hälso- och sjukvårdsförsäkringsbolaget i Tyskland. Företaget är ansvarigt för cirka 4,7 miljoner försäkrade personer, inkluderat försäkringar för medlemmar av offentliga hälso- och sjukvårdsförsäkringar. Debeka letade efter en högpresterande automatisk indatalösning för att kunna ersätta sitt existerande indatasystem och på så vis skapa effektivare processhantering i hela koncernen. Efter en omfattande utvärdering valde Debeka ReadSofts XBOUND-lösning och XBOUND Scan Clients.

-ReadSofts lösning erbjuder avsevärda fördelar i form av processmodellering, övergripande övervakning samt en administrations- och databasarkitektur som gör den nya automationslösningen mycket kostnadseffektiv i vårt dagliga arbete, säger Jürgen Arendt, IT-chef på Debeka.

Den första etappen av projektet kommer att vara att migrera Debekas gamla indatalösning som hanterar cirka 76 miljoner sidor per år. Därefter planerar företaget att expandera den nya automatiska indatalösningen till hela Debekakoncernen.

-Debeka valde ReadSoft eftersom då de insåg att vi kunde leverera en högpresterande och modern automationslösning som ger en ännu större insyn och bättre kontroll över all inkommande information. Vi ser fram emot att spela en viktig roll i Debekas framgångar genom att hjälpa dem att förbättra sina servicenivåer samtidigt som de håller sina kostnader nere, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft.
-Det är också väldigt glädjande att se att vi levererar utifrån våra strategier. Bland annat säger vi att ReadSoft ska vara aktivt i konsolideringen av marknaden samt fokusera på BPO:s och kunder som hanterar stora mängder dokument. När nu vår nyligen förvärvade lösning och den sedan tidigare existerande organisationen stänger en affär som denna så visar det verkligen på slagkraftigheten i vårt kombinerade erbjudande, avslutar Per Åkerberg."
 
« Tillbaka