Readsoft: Order
2012-06-12

"ReadSoft levererar automatisk fakturahanteringslösning i SAP för 2,5 MSEK till globalt verkstadsföretag

Ett av världens ledande högteknologiska verkstadsföretag kommer att effektivisera hela sin fakturahanteringsprocess med ReadSofts SAP®-certifierade automatiska fakturahanteringslösning. Avtalet är en förlängning av ett existerande kontrakt och är värt mer än 2,5 MSEK. Affären tecknades under det andra kvartalet 2012.

ReadSoft valdes på grund av sin världsledande position inom automatisk fakturahantering i SAP. ReadSofts smidiga integration i SAP och ReadSofts erkänt goda meritlista med tusentals referenser över hela världen spelade en stor roll i kundens beslutsprocess. ReadSoft närvaro på kundens marknad spelade också en viktig roll eftersom ReadSoft kan ge både global och lokal support. Det faktum att ReadSoft är en betydande kraft på den automatiska fakturahanteringsmarknaden gav kunden den trygghet de behövde för att välja ReadSoft som sin leverantör.

ReadSofts programvara kommer att hjälpa kundens användare att bli mer kostnadseffektiva, att förbättra sitt arbetsflöde och kontroll, samt att förkorta den totala fakturahandläggningstiden. Bolagets mål är att eliminera de arbetsintensiva stegen i denna hanteringsprocess genom att optimera sin fakturahantering, samtidigt som dem utnyttjar de investeringar som redan gjorts i SAP. Kunden var också ute efter en automatisk fakturahanteringslösning som kunde garantera en snabb avkastning på deras investeringar, och med ReadSofts lösning innebär det mindre än ett år.

-Investeringen som stora företag är villiga att göra i våra lösningar är ett tydligt bevis på att våra produkter passar teknologiinriktningen hos ledande företag, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft.
-Med PROCESS DIRECTOR som är vår plattform för hantering av multipla processer i SAP hjälper vi våra kunder att bli mer kostnadseffektiva, få förbättrad kontroll samt att förkorta deras totala processhandläggningstider. Vi ser fram emot att arbeta med detta företag och att hjälpa dem att nå sina mål att uppnå bästa möjliga effektivitet och kontroll för automatisk fakturahantering, avslutar Per Åkerberg.

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym."
 
« Tillbaka