Sound Invest: Stark start på året och tre nya innehav i portföljen!
2012-05-18

Under årets fyra första månader har, glädjande nog, Sound Invests andelsvärde utvecklats betydligt starkare än index, + 15,4% (Sound) mot + 8,1% (index). Se "Andelsvärde" i menyn till vänster på sidan.

Sound Invest har under de senaste veckorna investerat försiktigt i tre nya bolag efter försäljningen av Capilon tidigare under året:

* 8 000 000 aktier i Mediaprovider med ett anskaffningsvärde på knappt 0,05 kr per aktie.
Se http://www.mediaprovider.se/

* 150 000 aktier i MediRätt med ett anskaffningsvärde på ca 2,30 kr per aktie.
Se http://www.mediratt.com/

* 1 722 aktier i BTS Group med ett anskaffningsvärde på knappt 55 kr. Vi hade hoppats kunna köpa fler aktier på den kursnivån men delårsrapporten var alltför stark och kursen har stigit trots den rådande börsoron.
Se http://www.bts.com/

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest
 
« Tillbaka