Readsoft: Godkänd rapport
2012-04-26

"Delårsrapport januari – mars 2012

Fortsatt tillväxt trots svagare licensförsäljning

* Omsättningen för januari-mars ökade med 11 procent till 156,9 (141,8) Mkr
* Rörelseresultatet EBITDA för perioden blev -11,7 (-2,6) Mkr
* Resultat efter skatt per aktie för perioden blev -0,27 (-0,04) kr
* Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden blev 39,2 (52,2) Mkr
* ReadSoft har under kvartalet förvärvat foxray AG

VD-kommentar:

Förvärv i Tyskland stärker vårt erbjudande

"Första kvartalet, som normalt är årets svagaste period för ReadSoft, har varit ett intensivt kvartal med blandat utfall. Vår totala omsättning fortsätter att växa och vi levererade en stabil tillväxt på 11 procent, varav 6 procent organisk vilket är ett bevis på att vår globala verksamhet är fortsatt stark. Som ett led i vår strategi att vara aktiva i konsolideringen av vår marknad samt för att göra vårt erbjudande ännu starkare förvärvade vi i februari det tyska bolaget foxray AG. foxray är en teknikledande leverantör av plattformar och lösningar för automatisering av affärsprocesser. Deras produktsvit xbound passar utmärkt ihop med vår datafångstteknologi och kommer att stärka vår konkurrenskraft väsentligt. Därmed får vi ett än starkare erbjudande till BPO-segmentet (Business Process Outsourcing) och till bank- och försäkringsbranscherna.

Trots vår tillväxt hade vi ett antal affärer som försköts in i nästa kvartal, vilket framförallt påverkade våra licensintäkter och därmed även vårt EBITDA-resultat. Vi har även arbetat intensivt under kvartalet med att integrera vårt foxrayförvärv i vår befintliga verksamhet för att på bästa och snabbaste sätt kunna börja sälja vårt gemensamma erbjudande. I samband med denna process har vi i kvartalet tagit en del integrationskostnader, vilket också belastat vårt resultat. Vi ser att de affärer som förskjutits inte är förlorade affärer till konkurrenter utan det är företrädesvis förhandlingar som dragit ut på tiden på grund av våra potentiella kunders urvals- och utvärderingsprocesser. Vi kan även se att vissa av de förskjutna affärerna har stängts under det pågående andra kvartalet.

Det är glädjande att se vissa av våra mindre tillväxtmarknader, såsom Brasilien, Benelux och Asien, fortsätter att utvecklas positivt med starka tillväxtsiffror. Mogna marknader såsom Sverige och Norge visar också en god tillväxt. Bland flera viktiga händelser under kvartalet vill jag nämna det strategiska avtal som vi tecknade med ett världsledande outsourcingföretag samt ett framgångsrikt partnerarbete som möjliggör en bra positionering av våra lösningar mot Microsofts Dynamics NAV-kunder i Europa. Vi fortsätter även att generera ett starkt kassaflöde i vår löpande verksamhet.

Vi ser positivt på det nuvarande marknadsläget och vi är fortsatt optimistiska inför våra möjligheter att öka både vår tillväxt och vårt resultat under året jämfört med förra året."

Per Åkerberg
VD och koncernchef"

 
« Tillbaka