Novotek: Bra rapport!
2012-05-03

"Novotek: DELÅRSRAPPORT januari - mars 2012

* Orderingången uppgick till 47,6 (44,5) MSEK under första kvartalet
* Rörelseintäkterna uppgick till 52,2 (43,5) MSEK under första kvartalet
* Rörelseresultatet uppgick till 3,6 (1,5) MSEK under första kvartalet
* Resultatet efter finansnetto uppgick till 3,6 (1,5) MSEK under första kvartalet
* Resultatet efter skatt uppgick till 2,6 (1,3) MSEK under första kvartalet
* Resultat per aktie uppgick till 0,3 (0,1) kronor under första kvartalet

Proforma: DanProces Engineering A/S redovisas ej som dotterbolag

Marknadsläge

Inledningen på 2012 har varit bra och aktiviteten hos kunderna är stabil. Osäkerheten kring utvecklingen av ekonomin i Europa har dock medfört senareläggning av större kundprojekt. Novoteks fokus på mindre kundprojekt inom industriell IT och Automation har fungerat väl.Strategiska och viktiga händelser under första kvartalet

Fokuseringen under de senaste åren på lösningar och produkter har fortsatt under första kvartalet och renodlingen är nu i stort sett genomförd. Novotek äger 50 % av DanProces Engineering A/S. Detta ägande bedöms inte längre vara strategisk varför Novotek från och med första kvartalet 2012 inte längre konsoliderar detta företag.

Utsikter

Osäkerheten finns kvar i marknaden vilket hämmar investeringsviljan för större kundprojekt. I dagsläget syns inte någon avmattning för mindre kundprojekt. Novotek kommer att fortsätta att utveckla och marknadsföra paketerade lösningar för att komplettera de lösningar som redan tagits fram."

 
« Tillbaka