Consilium: Försäljningssiffror jan - april
2012-05-15

"CONSILIUM: Consilium januari - april 2012 (Cision)

Nettoomsättningen för Consilium totalt ökade med 2 procent jämfört med föregående år och uppgick till 286,3 MSEK (281,2). Orderingången
minskade med 7 procent till 237,8 MSEK (255,2).

Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 30 april 2012 till 476 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety minskade med 1
procent. Orderingången minskade med 14 procent. Annuleringar av order
för nybyggnation av fartyg, med tidigare planerad leverans 2012-2015,
har minskat redovisad orderingång under perioden med ca 25 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 25 procent jämfört med föregående år. Även orderingången är väsentligt
högre jämfört med föregående år."

 
« Tillbaka