Readsoft: Order
2012-03-29

"ReadSoft: Nordamerikanskt företag på Fortune 500-listan utökar sitt avtal med ReadSoft för automatisk fakturahantering värt 2,3 MSEK

Ett Fortune 500-listat livsmedelsföretag med bas i Nordamerika har valt att utöka sin användning av ReadSofts automatiska
fakturahanteringslösning till deras division i Mexiko. Det nya avtalet
är värt 2,3 MSEK och tecknades under det första kvartalet 2012.

Kunden hanterar redan miljontals fakturor med ReadSofts
SAP®-certifierade automatiska fakturahanteringslösning vid sitt
nordamerikanska servicecenter och i Latinamerika med betydande
processförbättringar. Företaget utökar nu sin användning av ReadSofts
lösning till sin division i Mexiko för att kunna undanröja den
tidskrävande manuella dokumenthanteringen av tiotusentals fakturor per år.

Den automatiska fakturahanteringslösningen är en helhetslösning, från
ankomst till arkivering, och är helt integrerad med kundens SAP-system.
ReadSoft valdes på grund av kundens tidigare och nuvarande
fakturahanteringsframgångar i Nordamerika och Latinamerika, vilka
möjliggjorts av den smidiga implementeringen av ReadSofts pålitliga och helt integrerade lösning i kundens SAP-plattform.

-ReadSofts lösningar är utformade för att kunna expandera
multinationella företags globala processhanteringsinitiativ över
varierande och komplexa internationella miljöer, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft.
-ReadSoft har skapat ett beprövat partnerskap med denna kund via
framgången från vår första implementering i Nordamerika, och vi ser fram emot att fortsätta att arbeta med detta företag och att kunna erbjuda de mest effektiva automatiska fakturahanteringslösningarna och tjänsterna, avslutar Per Åkerberg.

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid
namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym."

 
« Tillbaka