Lagercrantz: Förvärv
2012-03-20

"Lagercrantz Group förvärvar Idesco OY

Lagercrantz Group har idag förvärvat drygt 90 % av aktierna i det finska
bolaget Idesco Oy.

Idesco utvecklar och säljer produkter baserade på RFID teknologi (Radio
Frequency IDentification). Idesco är marknadsledare i Finland inom
accesskontroll med produkter för högsäkerhets-, industri- och
kommersiella fastigheter och verkar även inom områden som
identifieringslösningar för industrin. Idesco har sitt huvudkontor i
Uleåborg, Finland och har egna säljbolag i Sverige och Storbritannien.
Idesco hade under räkenskapsåret 2011 en försäljning om 5,6 MEUR med en
rörelsemarginal före avskrivningar av goodwill om 13 %.

Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group kommenterar affären:
"Idesco blir ett viktigt tillskott till vår division Electronics. Idesco
har en stark hemmamarknadsposition och avsikten är att ytterligare
bredda marknadsbearbetningen geografiskt och in i applikationsområden
utöver access. Framförallt geografiskt kommer Idesco att samarbeta med
Lagercrantz övriga enheter i norra Europa."

Jari Valtonen, VD på Idesco: "Med Lagercrantz som ägare får vi en
finansiellt stark och långsiktig ägare som ger oss möjligheten att
självständigt utveckla bolaget vidare genom att bredda oss i Norden samt
öka exporten av egna produkter i norra Europa."

Säljare är det finska Private Equity bolaget Sentica Partners OY.
Ledningen i Idesco kvarstår som ägare till knappt 10 % av aktierna.

Idesco kommer att ingå i Lagercrantz division Electronics. Förvärvet
förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per
aktie.

Stockholm den 20 mars 2012
Lagercrantz Group AB (publ)"
 
« Tillbaka