Consilium: Försäljningssiffror jan - feb
2012-03-16

"Consilium januari-februari 2012

Nettoomsättningen för Consilium totalt är i nivå med föregående år och
uppgick till 128,4 MSEK (128,0). Orderingången minskade med 10 procent till 106,8 MSEK (118,9).

Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 29 februari 2012 till 503
MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety minskade med 2
procent. Orderingången minskade med 14 procent. Annuleringar av order
för nybyggnation av fartyg, med tidigare planerad leverans 2012-2015,
har minskat redovisad orderingång under perioden med ca 25 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 18 procent jämfört med föregående år. Även orderingången är högre jämfört med föregående år."
 
« Tillbaka