Consilium: Ökade vinsten under 2011!
2012-02-23

"Bokslutsrapport 2011 för Consilium AB (publ)

· Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 978,0 MSEK (926,3)
· EBITDA ökade med 27 procent till 91,3 MSEK (72,0)
· EBIT ökade med 46 procent till 54,9 MSEK (37,6)
· EBT ökade med 69 procent till 38,4 MSEK (22,7)
· Orderingången minskade med 2 procent till 873,2 MSEK (890,9)
· Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet exklusive
minoritetsintresse uppgick till 1,50 SEK (0,91)
· Totalt resultat per aktie exklusive minoritetsintresse uppgick till 1,06 SEK (0,75)"

 
« Tillbaka