Consilium: Försäljning, januari
2012-02-20

Consilium under januari 2012

Nettoomsättningen för Consilium totalt minskade med 10 procent jämfört med föregående år och uppgick till 57,0 MSEK (63,2). Orderingången ökade
med 28 procent till 56,4 MSEK (44,1).
Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 31 januari 2012 till 524
MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety minskade med 11
procent. Orderingången ökade med 16 procent.

Successivt ökad försäljning av Fire safety system gör att affärsområde
Automation har ändrat namn till Fire safety & Automation.
Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ligger i
nivå med föregående år. Orderingången påverkas negativt av kursskillnad i orderstock. Verksamheten har fokuserats på olje- och gasindustrin.
Övrig verksamhet har avvecklats. Redovisad försäljning och orderingång
omfattar kvarvarande verksamhet."
 
« Tillbaka