Novotek: Godkänd rapport
2012-02-16

"Novotek: Bokslutskommuniké januari - december 2011

Orderingången uppgick till 230,4 (214,6) MSEK, varav 70,5 (74,6) MSEK under fjärde kvartalet
Rörelseintäkterna uppgick till 216,6 (212,1) MSEK, varav 66,1 (65,3) MSEK under fjärde kvartalet
Rörelseresultatet uppgick till 12,7 (12,4) MSEK, varav 5,5 (7,8) MSEK under fjärde kvartalet
Resultatet efter finansnetto uppgick till 12,7 (11,1) MSEK, varav 5,3 (7,5) MSEK under fjärde kvartalet
Resultatet efter skatt uppgick till 8,9 (7,8) MSEK, varav 3,7 (5,1) MSEK under fjärde kvartalet
Resultat per aktie uppgick till 0,8 (0,7) kronor, varav 0,3 (0,5) kronor under fjärde kvartalet
Styrelsen föreslår en utdelning för 2011 på 1,00 (1,00) kronor per aktie

Marknadsläge

Marknadsläget har varit stabilt under 2011, men den allmänna osäkerheten har dock gjort att en del större investeringar förskjutits i tid. Generellt har beslutstiderna förlängts under året och detta har påverkat orderingången framförallt inom industriell IT.

Strategiska och viktiga händelser under året

Under året har Novotek fortsatt att fokusera på lösningar och produkter inom industriell IT och Automation, i samarbete med sina partners.

Flera initiativ har tagits, bland annat satsningar på nya marknader och i ny personal. I det nystartade dotterbolaget i Tyskland har pipelinen vuxit månad för månad. Satsningen har hittills kostat ungefär 2 miljoner kronor och kostnaderna har direkt belastat koncernens resultat.

Personalen i Sverige har minskats i enlighet med att fullfölja strategin mot en koncentration av verksamheten mot Novoteks kärnkompetens. Denna renodling är nu helt genomförd. Majoriteten av de som lämnat Novotek har anställts av våra samarbetspartners. På så vis har Novotek stärkt samarbetet med sina partners, förbättrat servicen till sina kunder och behållit förmågan att leverera kompletta projekt.

Samarbetet med General Electric Intelligent Platforms (GE-IP) har fördjupats ytterligare på flera plan.

Novoteks produktionsplaneringsmjukvara Proficy Scheduler, tidigare ROB-Ex, har under året sålts till ett antal tillverkande divisioner inom GE, däribland GE Aviation.

Novoteks produktionsplaneringssystem ROB-Ex har utvecklats väl under året och tillväxten är betydande. Denna trend förväntas fortsätta även under 2012.

Då de större investeringarna blivit fördröjda på många företag har Novotek aktivt under året utvecklat och förädlat mindre och mer paketerade lösningar. Alla dessa är enkla att installera och ger kunden en snabb återbetalning. I dagsläget finns ett antal sådana lösningar inom bland annat produktionsrapportering, energiövervakning och effektivitetsrapportering.

Utsikter

Osäkerheten är fortfarande påtaglig, framförallt gällande större investeringar. Marknaden för mindre investeringar inom industriella IT- och Automationslösningar bedöms dock öka eftersom industrin med nödvändighet måste investera i effektiviseringar för att klara konkurrensen."

 
« Tillbaka